Welkom!
Wilt u ook meer bomen in Rotterdam?

Wij zijn het Rotterdams Milieucentrum en voeren een plan uit om meer bomen de stad in te krijgen. Door gratis boompjes uit te delen, maar ook geschikte locaties te zoeken. Komend plantseizonen willen we er in Rotterdam zo’n 3000-4000 kleine en grote boompjes bij in de stad!

Rotterdams Bomencircus

Het Bomencircus komt naar u toe dit plantseizoen

Zaterdag 15 oktober organiseren we weer een BOMENCIRCUS ! Op het Noordplein tijdens het Feestival en de Rotterdamse Oogst. Gratis boompjes kunnen worden opgehaald tussen 11.00 – 14.00 uur.

We hebben drie bomencircussen achter de rug. Vorig jaar op 23 oktober op het Noordplein en in Stadskwekerij de Kas en op 13 november in de Taku Tuka tuin bij Wollefoppengroen in Zevenkamp.

Circus met muziek, jongleurs acrobatiek! En gratis boompjes.

De boompjes kwamen uit de bomendepots van Cool Down City.

Gratis boompjes voor in de tuin, in de buurttuin of op het binnenterrein. 

Bomen voor Rotterdam

Het Bomencircus is onderdeel van ‘Bomen voor Rotterdam‘, een plan om meer bomen de stad in te krijgen door onder andere gratis boompjes uit te delen maar ook plekken te zoeken in en rond de stad waar bomen kunnen worden geplant. Komend plantseizoen willen we er in Rotterdam weer (minimaal) zo’n 3000 – 4000 kleine en grote boompjes bij in de stad!

Meer bomen voor Rotterdam. Waarom?

Bomen nemen CO2 op

De kans om de opwarming tot 1,5 of 2 graden te beperken wordt kleiner naarmate concrete en gerichte maatregelen langer uitblijven. Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds. Een van de concrete manieren om dit tij te keren is door massaal bomen te planten. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen binden 10 miljoen ton CO2!

Bomen geven verkoeling

Bomen zijn van belang voor het tegengaan van de stijging van de temperatuur (klimaatmitigatie) en voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Bomen helpen hittestress te beperken, ze brengen schaduw en verkoeling en ze houden water vast in droge tijden. Daarbij dragen bomen aantoonbaar bij aan een gezonde, groene, frisse en mooie leefomgeving.

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit

Bomen, houtwallen en bossen vormen een belangrijke habitat voor vele soorten planten en dieren. Toename van bomen in Nederland levert daarom ook een directe bijdrage aan biodiversiteit. We kiezen voor inheemse soorten, omdat hun groeiwijze leven geeft aan een veelheid van soorten, van schimmels en mossen tot avifauna.

3000

nieuwe bomen

22

wijken

652.541

blije inwoners

Over ons

Het Rotterdams Milieucentrum is een koepel van 80 Rotterdamse groene bewonersinitiatieven. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur en we organiseren veel activiteiten op het gebied van groen, energie, duurzaamheid en mobiliteit in de stad en met haar bewoners.

Een van deze activiteiten is ‘Bomen voor Rotterdam’. We werken hierin nauw samen met Cool Down City (het Rotterdamse bomeninitiatief) maar ook met groene buurtinitiatieven.

Het Rotterdamse Bomencircus is één van onze ludieke bomenuitdeel-acties die we organiseren, samen met Cool Down City, Stadskwekerij De Kas, Wollefoppengroen & co, Rotterdamse Oogst en het Rotterdams Volktheater.

Wie werken hier aan mee?

Mogelijk gemaakt door

Of volg ons op Facebook or Twitter